martes, 31 de mayo de 2011

CONCURSO FOTOGRAFÍA: “A MIÑA VISIÓN DO ORGULLO”


BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA:
“A MIÑA VISIÓN DO ORGULLO”
ORGULLO LGTB 2011
ASOCIACIÓN NÓS MESMAS


Con motivo do Orgullo LGTB 2011 presentamos o seguinte concurso de fotografía.

Os premios non són ningúnha marabilla, pero queremos ver cal é a vosa visión da celebración do Orgullo LGTB ou que é para ti o "Orgullo", que significa ou implica no teu día día, que xesto, imaxe, lugar, simbolo....o representa.

Calquera cousa que para ti represente a liberdade e a igualdade que reclamamos e celebramos o 28 de Xuño!!

BASES

1.Poderá presentarse calquera persoa, sen ningún tipo de restrición.
2. A temática do concurso é “A miña visión do Orgullo”, ás fotografías poderán ter calquera contido mentres o tema ou explicación da mesma (ver punto 3) verse sobre a reivindicación dos dereitos LGTB, a visibilización do colectivo ou outro/s tema en positivo sempre que non menosprecen, ridiculicen ou ataquen de calquera xeito os dereitos, reivindicacións e ás persoas LGTB. A Xunta Directiva da Asociación gárdase o dereito de non aceptar a concurso ás fotografías que non cumpran este requisito (o autor ou autora será avisado para a súa recollida).
3. A fotografía deberá vir acompañada dunha pequena explicación persoal de porque esa é a túa visión do Orgullo. O escrito estará mecanografado, terá un máximo de 5 liñas en Arial 12 e a dobre espazo e non estará asinado.
4. O número de fotografías a presentar por participante está limitada a 1.
5. O formato das fotografías será como máximo en A4 (21x29cm). Admitiranse fotos en cor e en branco e negro.
6. Cada fotografía levará un seudónimo escrito por detrás que o vincule có autor ou autora e o documento coa explicación (punto 3). Ademais entregarase, nun sobre pechado có seudónimo escrito por fora, unha folla cos datos persoais (nome, apelidos, DNI, dirección, correo electrónico e teléfono de contacto).
7. As fotografías serán enviadas á seguinte dirección:
“CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “A MIÑA VISIÓN DO ORGULLO”
Asociación Nós Mesmas, rúa Moaña nº2 2ºIzq 36209 Vigo
Ou poden entregarse na Casa da Muller sita na rúa Romil, nº20 (en horario de 17.30 a 21.30). A data límite de admisión das fotografías será o día 17 de xuño de 2011 (ás 19.30h no caso de entregalas na Casa da Muller).
8. De todas as fotografías recibidas seleccionaranse as tres máis votadas, que recibirán un premio.
A votación será pública e mentres estean expostas. As fotografías exporanse na Casa da Muller (rúa Romil, 20) desde o 20/06/2011 ata o 24/06/2011 en horario de 17.30h a 21.30h e o domingo 26/06/2011 nos actos de rúa que organiza a Asociación Nós Mesmas polo Orgullo LGTB (contactar coa asociación para confirmar lugar). Cada fotografía exporase numerada e coa explicación do autor ou autora. E serán votadas polo público que asista a mesma.
O reconto dos votos realizarase o 27/06/2011 na Casa da Muller ás 19h, sendo este de aceso público.
En caso de existir empate, será a Xunta Directiva a que decida baixo o seu criterio, como queda o desempate.
Os premios serán los seguintes:
· Primeiro premio: Marco dixital.
· Segundo premio: Tarxeta MicroSD e regalo da Asociación.
· Terceiro premio: regalo da Asociación.
A entrega de premios terá lugar o día 28/06/2011 nos actos de rúa que realizará a Asociación pola tarde (contactar coa organización para concretar hora e lugar).
9. As fotografías premiadas pasarán a formar parte do arquivo da Asociación Nós Mesmas e poderá ser utilizada en futuras campañas nomeando ao autor ou autora da mesma (nome ou seudónimo). O resto das fotografías poderán ser recollidas por os autores ou autoras contactando antes coa Asociación no teléfono 647774051. Quen o desexe, pode enviar sobre e selo coa dirección para remitirlle a foto por correo ordinario, a organización non se fai cargo de posibles perdas.
10. Participar supón aceptar estas bases e a inapelable decisión da votación ou no caso, do desempate por parte da Xunta Directiva.

Para calquera dúbida escribir a aso_nosmesmas@hotmail.com
nosmesmas@felgtb.org

domingo, 22 de mayo de 2011

COLEGASUR ESCINDIRASE DA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA COLEGAS E DA FEDERACIÓN ANDALUZA COLEGAS.

Adxuntamosvos polo seu interese o comunicado público dado a coñecer hoxe por Colegasur de Cádiz con relación á Confederación Española COLEGAS.


Colegasur Cádiz deixará de pertencer á Federación Colegas. Con esta, xa é a cuarta escisión que sofre colegas na provincia de Cádiz. A opacidade na xentión do diñeiro, as deudas da federación Colegas, os impagos os traballadores de diferentes provincias e a pouca craridade na que se xustifican as subencións e as irregularidades en documentos que se presentan ante as administracións publicas son algúns dos motivos desta escisión.
Dende Colegasur Cädiz deixamos de formar parte do circo e do negocio no que se esta a converter esta hístorica asociación nacida na Andalucía, que nos últimos anos esta a sufrir un novo roteiro con postulados incompresibres dentro do movemento LgTB. O desacordo na forma na que o presidente da Confederación Española Colegas, Rafael Salazar Conde leva o presuposto da asociación a nivel nacional, é o que Colegasur Cádiz quere denunciar e facer público o que é un suposto manexo corrupto do orzamentos das subencións que adxudican as administracións.
Pero isto é somentes a punta do iceberg da corrupción e mala xestión que sofre a Confederación Colegas co seu presidente Rafael Salazar, á cabeza. Salazar fundou o que hoxe en día converteuse na súa forma de lucrarse. Ter unha asociación supostamente asamblearia para gañarse a vida desde vai máis de 20 anos é algo sen lóxica para o que se supón unha asociación asamblearia e democrática.
Colegasur non quere seguir participando desta forma de xogar cos dereitos LXTB. Non queremos pertencer a unha asociación inexplicablemente endebedada, cando só e exclusivamente funciona con subencións públicas. Unha asociación que as suas costas ten xa ducias de demandas e algunhas sentezas que a obrigan a pagar o que xustamente pertence os que son e foron os seus traballadores.
A inspección de traballo atopase nestes intres investigando a Colegas xa que cada vez son máis os casos de desvio de cartos de subencións, o impago a traballadores ou a invención de actividades que nunca acadan bo porto, co único fin de recaudar diñeiro para tentar pagar o gran buraco económico que ten dita asociación. Se todolos seus proxectos están subvencionados porque faltan cartos?
Colegas non ten detrás mais que as mesmas persoas que van rotando o seu posto de presidente. Somentes hai que botar unha ollada para ver que nos últimos anos as presidencias rotaronse entre as mesmas persoas, que non contan con ningún tipo de apoio social. Un exemplo pode ser Colegas Galicia o seu presidente, Rafael Moral pouco o nada ten que ver co tecido asociativo de Galicia. Tras a apertura de duas oficinas nas que non existe actividade algunha adebeda cartos alomenos a tres traballadores.
Outro ejemplo a creación de Colegasur Córdoba, entón que pasou con Colega Córdoba?
Os medios de comunicación deben de estar o tanto deste funciponamento e non usar a Colegas como fonte representaivo do movemento LgTB. Porque alardean unha cantidade de voluntarios inesistentes, que non os teñern nen pertencen a mencionada asociación.
Negámonos a seguir pertencendo a unha entidade coma esta , e pedimos as institucións públicas que esten atentos o destino das subencións. Xa que o caso de Colegas e o exemplo de facer puro negocio cos dereitos LgTB.
Colegasur da comezo a unha nova época alonxada desta trama de mentiras na que se converteu Colegas. Podemolo facer mellor ou peor, pero negamonos a ser os profesionais do activismo do engano e da mentira, puntualiza Ricardo Castro, Presidente de Colegasur Cádiz.

jueves, 19 de mayo de 2011

A FELGT DESTACA A IMPORTANCIA DAS ELECCIÓNS NA DEFENSA DE DEREITOS.


A federación Estatal de Lesbianas, Gais; transexuais e Bisexuais(FELGTB), salienta, por medio da campaña “elixe en positivo”, a importancia das próximas eleccións locais e autonómicas na loita dos dereitos que reivindica este colectivo.
A FELGTB demanda os partidos políticosun apoio nítido coa diversidade sexual e os dereitos conqueridos, explicra a organización nun comunicado.
As 57 asociacións que a forman puxeron a andar unha campaña “cunha imaxen fresca”para tentar cegar a todalos cidadans, mediante pegadas de cárteles e da Internet.
Coa premisa”Elixe en positivo, a cultura da diversidade faise na tua ciudade”, o colectivo lembra da importancia dos próximos comicios nos dereitos dos homosexuais.
As entidades da FELGTB trasladaron a todolos partidos políticos con representación propostas vencelladas con ámbitos como a educación, a sanidade, a xuventude e outras políticas sociais ou de familia para promover a loita contra a discriminación por motivos de orientación sexual ou identidade de xénero.
Entre as médidas propostas icluíronse a creación de servizos de información e apoio as persoas LGTB, leis integrais para persoas transexuais e iniciativas encamiñadas a asegurar a saúde integral e a prevención do VIH.
Ademais , plantexan políticas especifícas de igualdade de cara os colectivos más discriminados e iniciativas educativas, “conscientes de que a educación e a cultura son ferramentas fundamentais para superar os prexuizos e estereotipos que afectan á diversidade afectivo-sexual”, conclue a FELGTB.

PROPOSTAS LGTB DOS SOCIALISTA DE CORUÑAO candidato Socialista a Alcalde Javier Losada e o candidato numero 15 na lista do PSOE Fito Ferreiro presentarón o seu programa electoral socialista en materia LGTB aos grupos LGTB Milhomes, A.L.A.S Coruña e 7 Cores.

PROPOSTAS LGTB DOS SOCIALISTA DE CORUÑA

Potenciaremos o Servizo Municipal de Mediación e Información de Lesbianas, gais, bisexuais e transexuais. Aos poucos iremos dándolle maiores competencia, dotación e que pode traballar transversalmente en toda a administración municipal. Desde este traballásese na educación con charlas en colexios, institutos, a propia administración, sindicatos colectivos e asociacións para normalizar a realidade LGTB. Tamén se realizasen campañas de sobre a diversidade familiar, a diversidade afectivo-sexual e de loita contra a homofobia. Desde este servizo seguirase atendendo ás persoas LGTB para orientarlles sobre as súas dúbidas, así como aos seus familiares e amigos. Traballásese na prevención e orientación dos casos de bullying, homofobia, mobbing... Outras actividades que se farán desde o servizo serán, concursos de relatos en colexios e institutos, concurso de fotografías, charlas, publicación de material diverso de fomento da tolerancia á afectivo-sexualidade e loita contra a homofobia .

Declaracións institucionais os días craves da loita LGTB coa súa publicación en prensa.

Desde o Instituto municipal de emprego traballaremos en cursos para as persoas transexuais xa que debido á súa problemática especial adoitan ter problemas para atopar traballo quedándolles poucas opcións.

Traballar transversalmente no concello a través de plans de formación para erradicar actitudes homofobas latentes e acabar coa linguaxe heterosexista. (exemplo que se pregunte por parella ou conyugue e non por marido ou muller)

Seguiremos traballando na visibilizarían do feito homosexual e transexual póndolle nome LGTB a rúas, prazas, edificios, etc..

Incluirase na programación cultural e social habitual actos e representacións que fomentei o respecto cara á diversidade afectivo-sexual das persoas.

Queremos que A Gran Coruña sexa un punto de referencia para a poboación LGTB de Galicia e do noroeste de Galicia a través das súas políticas LGTB. Realizaremos un festival de música e arte da Diversidade e potenciaremos o Festival de Arte LGTB "CORUÑA VISIBLE" e "CORUÑA CINEMA".

MANIFESTO DO PSOE DE CORUÑA POLO DÍA INTERNACIONAL CONTRA A HOMOFOBIA E A TRANSFOBIA 2011.


Os Socialistas da Coruña queren sumarse un ano máis á celebración do 17 de maio, Día Internacional contra a Homofobia e a Transfobia, que foi recoñecido en España por Acordo do Consello de Ministros de 26 de xuño de 2009.
Os socialistas da Coruña lembran a súa loita contra a homofobia a través das accións de goberno que se fixeron realidade no Concello da Coruña. Festival Visible Coruña, Coruña Cinema, rúa de Tomas Fábregas, Árbore de Marcela e Elisa, Semana do Orgullo LGTB e Servizo de Medicación e información LGTB son instrumentos que a través da visibilización, normalización e educación intentan mellorar a vida das persoas lesbianas, gais, transexuais e bisexuais. Instrumentos validos para loitar contra a homofobia.

Malia os avances acadados nos últimos anos, a homofobia, a transfobia e a bifobia seguen a ser unhas das formas de odio máis estendidas, e a orientación sexual e a identidade de xénero seguen sendo obxecto de persecución legal en moitos países como pon de manifesto o “Informe de ILGA 2010 Homofobia de Estado”, que sinala que a homosexualidade está perseguida en 76 países, e castigada con pena de morte en Arabia Saudita, Irán, Iemen, Nixeria, Somalia, Mauritania, Sudán e, no caso de Afganistán, a sodomía é castigada a morte por lapidación.

Este ano queremos denunciar a persecución e o asasinato de activistas lgtb en África, especialmente o vil asasinato do activista David Kato en Uganda, tras unha campaña dun medio local chamando a asasinar ás persoas homosexuais, un país onde a extrema dereita política e relixiosa pretende instaurar a pena de morte para as persoas homosexuais, ou en Sudáfrica onde son frecuentes as violacións correctivas de activistas lesbianas, moitas das cales acaban en asasinato.

Debemos lembrar que a homofobia, a transfobia e a bifobia non só son expresións da violación dos dereitos humanos, senón que impiden e dificultan gravemente o desenvolvemento de programas sanitarios, especialmente no ámbito da prevención do VIH e das infeccións de transmisión sexual.

Pero a violación dos dereitos humanos das persoas lesbianas, gais, transexuais e bisexuais non é só cuestión doutros continentes, tamén en Europa estamos asistindo a un alarmante auxe das discriminacións por orientación sexual e identidade de xénero coa anuencia dos gobernos de dereitas. Exemplos desta involución témolos en países como Italia, onde a violencia cara a poboación lgtb aumentou de xeito significativo ante a pasividade das autoridades ou a denegación de permisos de conducir a persoas homosexuais co pretexto acientífico de que a homosexualidade é unha enfermidade. Outros países con gobernos de dereitas como Lituania estableceron leis que prohiben falar da orientación sexual e a identidade de xénero nos centros escolares, e en Hungría o goberno, de dereitas, modificou a Constitución do país para prohibir expresamente o dereito ao matrimonio para as parellas do mesmo sexo. En España, o PP mantén actitudes similares ás dos seus homólogos europeos mantendo aínda o seu vergonzoso recurso ante o Tribunal Constitucional á Lei que recoñeceu o dereito ao matrimonio ás parellas do mesmo sexo. Traballar contra a igualdade legal das persoas baseada na súa orientación sexual ou identidade de xénero é tamén unha clara forma de homofobia e transfobia, e isto é sen dúbida a que hai anos vén practicando o PP en España e os gobernos conservadores en Europa.

Neste día, o PSOE da Coruña fai un chamado a toda a cidadanía para que defenda os dereitos conquistados en España que recoñecen a igualdade e dignidade de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais, e que nos situaron como un país referente no mundo, fronte a unha dereita cada vez máis extrema que trata de acabar coas conquistas acadadas nestes últimos anos.


Finalmente os Socialistas da Coruña reiteran o seu firme compromiso coa igualdade e a non discriminación, e están firmemente convencidos de que a futura Lei de Igualdade de Trato e non Discriminación, cuxo anteproxecto aprobou o Goberno o pasado 7 de xaneiro, axudará a previr e erradicar as discriminacións que aínda subsisten na nosa sociedade, tamén as baseadas na orientación sexual e a identidade de xénero.

A Coruña, 17 de maio de 2011.

miércoles, 18 de mayo de 2011

CUANDO EL 15 ES EL 1
Escuchando ayer a Felipe González en la sexta se me vinieron a la mente muchos recuerdos de hace ya unos cuantos años, casi veinte… Era yo un adolescente al que le gustaba la política; de izquierdas, pero no me había implicado hasta ese momento. Aparecía en todas las encuestas que un tío de bigote y con afán de centrista que luego veríamos que no era tal, iba a derrotar a Felipe y convertirse en el primer presidente de derechas de este país en el periodo democrático actual.

Esa fue la chispa que hizo que me acercase a la casa del pueblo y me afiliase al partido socialista. Mi primer voto lo ejercí siendo interventor en una mesa, eso no ha cambiado, como te acerques, te mandan a una mesa… jejej

Mi vida en el partido fue como un mundo nuevo, hablaba con gente que me entendía, que hablaba como yo, que pensaba como yo… era como un sitio de libertad, pero he de reconocer que no era del todo libre.

En aquel momento, no se hablaba para nada del tema gay dentro del partido, era algo que quedaba bastante ajeno al momento y por tanto yo era un armario de cuatro puertas… En el partido imperaban los chistes sobre mariquitas, los gestos machistas menos; pero los había… en fin, representaba a la sociedad del momento, una sociedad de izquierdas pero sociedad al fin y al cabo.

Tardé muchos años en salir de ese armario. Fue sólo cuando tuve a mi chico y lo que había fuera del armario me importaba una mierda; con perdón, cuando me decidí a dar el paso. La verdad es que fue todo muy fácil, sobre todo porque los tiempos habían cambiado y porque había aparecido un político en el partido, Jose Luis Rodríguez Zapatero, que nos había puesto en el centro de atención de nuestro partido. Probablemente muchos pensaban lo mismo que hace unos años pero si había un secretario general que había aprobado una ley de matrimonio homosexual pues no era políticamente correcto manifestarse en contra de tal hecho…

Años después, un amigo mío, se afilió al partido y se decidió a formar un grupo de participación lgtb. Quisiera que vieseis la cara de alguno en los principios de toda esta experiencia…

Cada vez que algún dirigente nuestro tenía de que decir lgtb en un discurso se ponían rojos, incluso cuando la mitad de la audiencia no entendía lo que querían decir esas siglas… no os quiero contar cuando tenían que decir homosexual… ahí ya tartamudeaban…

Pero el tiempo pasa y parece que la normalidad y la visibilidad pueden con todo. Después de vivir como compañeros escapaban de nuestro montón de panfletos de publicidad para no repartirlos porque les daba vergüenza, vemos como a día de hoy nos acompañan a nuestros actos, reparten nuestra publicidad y se sienten orgullosos de tenernos a su lado.Sé que parece una tontería, sé que puede parecer un puesto poco adecuado al trabajo realizado, pero permitidme que os diga que para mí, en estas elecciones, el 15 es el uno, lo es porque aquel chaval que entró en la casa del pueblo hace tantos años, habría sido mucho más libre desde un principio si ese quince fuese posible en aquel momento. Sé que llegaremos más lejos, sé que con trabajo seremos el diez, el ocho, o lo que haga falta, y sobre todo sé que pronto llegará el momento en el que si no somos el uno será únicamente porque hay otros compañeros mejores para ello. Sé que los futuros dirigentes de este partido ya no tendrán miedo al “que dirán” por reunirse con nosotros, ya no pensarán en si la sociedad estará preparada o no, porque la sociedad siempre suele ir por delante de nosotros.

Por eso os repito, y ya sé que soy un poco pesado, que para mí, este año, el quince de la candidatura del PSOE a la alcaldía de A Coruña, es el uno. Es el uno porque es el primer gay reconocido, casado y militante que va en las listas. Es el uno porque no hay nadie que trabaje más que él. Es el uno porque no hay nadie que vaya a pelear por nuestra normalización más que él y sobre todo porque aunque es un poco coñazo, nos abrasa a correos, a reuniones, nos pide traducciones, textos, de todo y sin descanso, lo más importante es que es de las mejores personas que conozco.

Por eso permitidme que os diga que aunque tenemos un candidato que es Javier Losada, este año yo no voy a votar a ese uno, yo este año votaré a Fito Ferreiro, porque como os he dicho hasta la saciedad… este año EL QUINCE ES EL UNO.

Isaac Gonzalez Martinez
Militante del PSOE y miembro del grupo LGTB 7 CORES

III Semana contra a homofobia, bifobia e transfobia. Asociación Nós Mesmas

PARA QUE GAÑE A DIVERSIDADE

Senimmonos orgulloso de formar parte dun partido que sabe darlle valor os elementos positivos da inmigración no noso país. Frente a quen desde a dereita tratan sempre de vencellar o proceso migratorio co conflicto, inseguridade, cando non con delicuencia, nos destacamos a contribución social, cultural e económica que o proceso migratorio tivo en España. A isto temos que engadir a capacidade da que fomos capaces de por orden e concerto na xestión dos fluxos migratorios onde somentes tiñamos caos, o caos que deixara o PP. Fomos capaces de construir unha política migratoria basada na capacidade do noso mercado laboral. Unha política que demostrou a súa eficacia tanto en tempos de bonanza coma en momentos de crise. Ainda máis , impulsamos o recoñecemento do dereito o voto dos cidadans extracomunitarios que residen no noso país, cumprindo con isto o compromiso que marcamos no 37 congrso do PSOE. Un compromiso posible grazas os esforzos do goberno de zapatero , o impulsalos convenios de reciprocidade cos principais paises de orixe da población inmigrante residente no noso país. Esta aposta permitiu que nas próximas eleccións locais poidan votar por 1ª vez na nosa historiaos cidad@ns de 9 países (Ecuador ,Colombia; Perú, Paraguay, Chile, Bolibia, Cabo verde, Nova Celanda e Islandia). que se sumaron a tódolos residentes da UE e de Noruega .

Tamén, o PSOE foi o único partido que puxo en marcha unha campaña de información para animar a inscripción no Censo Electoral a tódala cidadanía extranxeira: a campaña ínscrivete para votar. Teño claro que a participación política é un dos mellores instrumentos para a integración, porque coa participación construese cidadanía e fortalécese a cohesión social e política, sendo o partido que máis candidaturas e candidatos de orixe estranxeiro presenta, as suas ideas:”A contribución da inmigración en España”.
Estamos convencidos de que co voto podese loitar contra o racismo e a xenofobia, pero ademais , e isto é moi importante, contestar contundentemente nas urnas os que tentan gañar eleccións inoculando o medo.

martes, 17 de mayo de 2011

ACTO DE 7 CORES NO DÍA CONTRA HOMOFOBIAO Grupo LGTB DOS SOCIALISTAS DE GALICIA 7 CORES celebra o dia mundial contra a HOMFOBIA cun acto o martes 17 ás 17:30 no arbol de Marcela y Elisa en el bosque de las mujeres. (Parque de San Diego -A Coruña)

O Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia celébrase o 17 de maio coincidindo coa eliminación en 1990 da listas de enfermidades mentais por parte da Asemblea Xeral da Organización Mundial da Saúde (OMS) da homosexualidade.

lunes, 16 de mayo de 2011

O CONSELLO DE MINISTRO APROBOU UNHA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DO DIA CONTRA A HOMOFOBIA

O Consello de Ministros do pasado dia 13 de Maio aprobou un Acordo polo que o Goberno formula unha declaración institucional con motivo da celebración do Día Internacional contra a Homofobia e a Transfobia o próximo 17 de maio, a iniciativa dos Ministerios de Sanidade, Política Social e Igualdade e de Asuntos Exteriores e de Cooperación.

ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA.


La Constitución española que, en su artículo 14, consagra el derecho fundamental de todas las personas a no ser discriminadas por “razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, establece en su artículo 9.2 que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

En aras de conseguir la igualdad real, el Gobierno de España ha dado, en estos últimos años, pasos importantes en la remoción de los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud en todos los ámbitos y, en particular, en la lucha por erradicar de nuestra sociedad toda forma de discriminación, mediante la aprobación de leyes específicas dirigidas a equilibrar y ampliar los derechos de ciudadanía, y el compromiso con y por la igualdad en el desarrollo de cada una de las políticas impulsadas por el Gobierno.

Con estos avances, nuestro país ha labrado un camino hasta situarse como referente en el reconocimiento y la extensión de los derechos civiles y sociales en el mundo, consagrados en este ámbito, concretamente en el artículo 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 16 de diciembre de 1966.

No obstante, y pese a los avances alcanzados, queda recorrido en la lucha por la eliminación de la homofobia y la transfobia, que siguen siendo unas de las formas de odio más extendidas, encontrando incluso reflejo aún en la actualidad, en la legislación penal de numerosos países.

Por ello, la no discriminación por motivos de orientación o identidad sexual es una prioridad, no sólo de este Gobierno, sino de la Unión Europea, y así se reflejó en la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género, adoptada en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2008, con el copatrocinio de todos los Estados Miembros de la Unión Europea; así como en la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, el pasado 17 de mayo de 2009 y 2010; y en la adopción durante la Presidencia española de la Unión Europea de un documento operativo que habilita al personal de las sedes de la Unión Europea, de las capitales de los Estados miembros, de sus Delegaciones, Representaciones y Embajadas, dentro del marco de su acción exterior, así como con organizaciones internacionales y de la sociedad civil, a reaccionar voluntariamente ante casos de violaciones de derechos humanos por motivo de orientación sexual e identidad de género, así como a seguir impulsando acciones para la promoción y protección de los derechos humanos en este ámbito.


Por ello, el Gobierno mantiene entre sus prioridades el firme compromiso de seguir trabajando, tanto a nivel nacional como internacional, en la prevención y la lucha contra todas las formas de discriminación para que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos disfrutando así de una verdadera y plena ciudadanía democrática, impulsado a su vez desde distintos ámbitos institucionales y sociales.

Así se reflejó tanto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de junio 2009, por el que se promovía el reconocimiento internacional del 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, como en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2010. En esta misma línea, el pasado 7 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que tiene como finalidad prevenir y erradicar las discriminaciones actuales y las futuras y con el que aspiramos a establecer un
mínimo común denominador normativo que contenga las definiciones y garantías básicas del derecho antidiscriminatorio, dando una protección real y efectiva a las víctimas de discriminación en cualquiera de su formas.

En el ámbito internacional, con ocasión de la decimosexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en abril de 2011, se presentó una Declaración conjunta que solicita poner fin a la violencia, la criminalización y las violaciones de derechos humanos por razón de orientación sexual e identidad de género. Esta Declaración, de cuyo Grupo impulsor formó parte España, supone un importante hito en la conquista de los derechos humanos, al ser la primera vez que 85 países de todas las regiones del mundo copatrocinan una Declaración en esta materia.

LOSADA MOSTRA O SEU TOTAL APOIO A LOS COLECTIVOS LGTB E COMPROMÉTESE A SEGUIR APOSTANDO POLA IGUALDADE

O candidato socialista, Javier Losada, mantivo un encontro con colectivos LGTB na sede da Agrupación Socialista Coruñesa, no que destacou o seu compromiso coa igualdade e a súa aposta por unha Gran Coruña respectuosa e tolerante coa diversidade.

Javier Losada afirmou que as políticas sociais e de igualdade dos socialistas fixeron posible que sexamos un referente no recoñecemento de todos os dereitos de colectivos LGTB. "Quero ser o alcalde de todos os coruñeses, e aposto por unha Coruña visible, na que se recoñezan os dereitos e necesidades de todos", asegurou o candidato socialista.

No encontro desta mañá participaron as entidades A.L.A.S. Coruña (Asociación Liberdade Afectivo Sexual), Milhomes e 7 Cores.

O número 15 da candidatura socialista e representante de 7 Cores, Fito Ferreiro, afirmou que o seguinte obxectivo é a educación, para seguir fomentando a educación en igualdade: "demos grandes pasos adiante, pero seguiremos traballando por unha igualdade real ademais da legal, para visibilizar e educar".

Fito Ferreiro destacou as medidas que impulsarán os socialistas pola igualdade e a visibilidade. Así, potenciarase o Servizo Municipal de Mediación e Información de lesbianas, gais, bisexuais e transexuais; o primeiro de Galicia, con actividades e charlas en colexios, institutos, colectivos e asociacións, para normalizar a realidade LGTB.

Ademais, traballarase na prevención e orientación en casos de homofobia, mobbing, etc. E realizaranse todo tipo de actividades para o fomento da tolerancia á afectivo-sexualidade e loita contra a homofobia.

Tamén se propón traballar desde o Centro Municipal de Emprego coas persoas LGTB, especialmente cos transexuais, para atender todas as problemáticas e favorecer a contratación; e establecer coas administracións plans de formación para erradicar actitudes homófobas latentes e acabar coa linguaxe heterosexual; visibilización do feito homosexual e transexual pondo nome LGTB a rúas, praza; e programación de actos que fomenten o respecto cara á diversidade afectivo-sexual das persoas.

"Queremos que a Gran Coruña sexa un punto de referencia para a poboación LGTB de Galicia", afirma Fito Ferreiro, que tamén sinala o obxectivo de potenciar o Festival de Arte LGTB "Coruña Visible" e "Coruña Cinema".

miércoles, 11 de mayo de 2011

7 CORES FELICITA AO CONCELLO DE VILAGARCÍA POLA POSTA EN MARCHA DO PUNTO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL LGTB

- Con este son tres os servizos de información e atención ao colectivo LGTB que funcionan en Galicia, e en todos eles goberna o Partido dos Socialistas de Galicia. Vilagarcía súmase así a Lugo e Coruña

-O Punto de Información LGTB trata de axudar a todas aquelas persoas que se acheguen en busca de orientación, e denunciar de casos de homofobia, mobbing ou calquera tipo de problema relacionado coa súa persoa e en relación a cuestións que afecten á súa “ser” LGTB

-Desde o Partido Socialista cremos que a loita pola igualdade se pode facer desde todas as administracións como estamos a demostrar no noso concellos

Santiago, 10 de maio de 2011. O grupo LGTB 7 CORES felicita ao concello de Vilagarcia pola posta en marcha do punto de información municipal LGTB. Sinalan que deste xeito o PSdeG fai realidade o compromiso coas políticas de igualdade para as persoas LGTB. Con este son tres os servizos de información e atención ao colectivo LGTB que funcionan en Galicia, e en todos eles goberna o Partido dos Socialistas de Galicia. Vilagarcía súmase así a Lugo e Coruña.

O Punto de Información Municipal LGTB de Vilagarcía funciona os xoves de 9:00 a 13:30 na concellaría da Muller. Lembran que poderá pedirse información sobre este servizo a través do correo pim.lgtb@vilagarcia.es, e tamén no teléfono 986 099 200 ext.107 ou 109. Existen folletos informativos que serán repartidos polos centros educativos da cidade, centros de Xuventudes, centros culturais, asociacións, etc.

O Punto de Información LGTB trata de axudar a todas aquelas persoas que se acheguen en busca de orientación, e denunciar de casos de homofobia, mobbing ou calquera tipo de problema relacionado coa súa persoa e en relación a cuestións que afecten á súa “ser” LGTB. Ademais presta servizo aos familiares de poboación LGTB que busquen recursos, expor dificultades ou inseguridades en relación ás súas fill@s ou familiares.

O Punto de Información tamén realiza actividades de divulgación de valores non homófobos e actitudes non discriminatorias a persoas LGTB.

Futura Lei de visibilidade de Galicia

O Partido Socialista reforza así o seu traballo pola loita pola igualdade real das persoas LGTB, unhas das políticas que día a día imos facendo realidade nas institucións onde gobernamos. A maiores explican que a Lei de Igualdade de trato que será aprobada no Parlamento garantirá o dereito de non discriminación a tódalas persoas. E lembra que dende o PSOE tamén se esta traballando na futura lei de Visibilidade de Galicia para a non discriminación das persoas homosexuais, transexuais e bisexuais. Será unha lei de carácter transversal que implique a diferentes áreas do Goberno tanto autonómico como locais e incide en oito ámbitos: lexislativo e xurídico, laboral, da saúde, educativo, cultural, da comunicación, do benestar e da participación e a solidariedade.

Desde o Partido Socialista cremos que a loita pola igualdade se pode facer desde todas as administracións como estamos a demostrar no noso concellos.

martes, 10 de mayo de 2011

FESTA DE ANIVERSARIO DE A.L.A.S. CORUÑA

O colectivo LGTB A.L.A.S de Coruña celebra o seu primeiro aniversario.
Queremos felicitar aos nosos compañeiros e compañeiras por este primeiro ano de marravilloso traballo e invitámosvos a todos á festa que se celebrase o dia 16 en OLA GREEN. FELICIDADES CHICAS Y CHICOS.A.L.A.S Coruña (Asociación pola liberdade Afectiva e Sexual da Coruña) cumple un ano, y vamolo celebrar cun FEEESTÓN, incluindo un espectaculo de variedades, "venta de gando"..puja po- l@s chic@s mas wap@s y moitas outras sorpresas!!!

sábado, 7 de mayo de 2011

COLECTIVOS LGTB E INTELECTUAIS ANALIZAN EN VILAGARCIA A PROBLEMARTICA DAS PERSOAS LGTB NAS VILAS GALEGASOs Colectivos A.L.A.S Coruña, TRANSGALIZA, O GRUPO LGTB 7 CORES e a catedratica Viguesa Beatriz Suarez Briones falaron dos problemas que afectan directamente ao colectivo de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais nunha xornada de sensibilización e información celebrada en Vilagarcía. A sesión tratou de pór sobre a mesa a realidade que viven estas persoas e de elaborar unhas conclusións que sirvan de guía ao deseño de futuras políticas e iniciativas municipais.

A profesora de literatura da Universidade de Vigo e experta en teorías feministas Beatriz Suárez Briones abrio as xornadas cunha conferencia. Tratouse dunha disertación na que se abordola teoría queer, centrada na afirmación de que a orientación sexual e a identidade de xénero son o resultado dunha construción social.

A xornada continuo cunha mesa redonda sobre a realidade actual do colectivo LGTB na que participaron José María Lorenzo Villaverde, avogado e investigador da Universidade de Copenhague especializado en Dereito de Familia en parellas do mesmo sexo; Laura Bugallo, pedagoga social e coordinadora do colectivo Transgaliza; Oscar Beceiro Hermida, do Colectivo A.L.A.S Coruña e Fito Ferreiro, coordinador do grupo 7 Cores.

Ese foro servirá para de elaborar un documento a modo de conclusións que o Concello utilizará como guía nas súas futuras actuación e que servirá como documento de traballo do Punto de Información LGBT que puxo en funcionamento o concello de Vilagarcía.

Fito Ferreiro falou "da realidade do colectivo LGTB nas vilas medianas e pequenas de galicia, o difícil que é vivir a túa vida nunha poboación pequena e aínda que non o queiramos ver, exite unha emigracion de pequenas vilas a cabezeras de comarcas e destas a cidades como Vigo, Santiago e Coruña, e ata a Madrid ou Barcelona" Por iso o representante do grupo LGTB 7 CORES "ve imprecindible o pór en marcha politicas que axuden a conseguir ao igualdade real dos mozos e mozas homosexuais, lesbianas, transexuais e bisexuais e poidan vivir libremente no teu pobo" , "Educacion, Normalización e Visibilización son as tres claves nas que teñen que basearse estas politicas".

Fito Ferreiro valora positivamenteo Punto de Información LGTB que puxo en marcha a concejalia da muller do concello de Vilagarcía "é un paso importante na loita da igualdade real das persoas LGTB".


A concelleira de Muller, Vitoria Hierro, considerou importante organizar iniciativas que visibilicen a un colectivo que aínda continúa sendo obxecto de discriminación. A edil anima a pais, docentes e mozos a implicarse nestas politicas, pois está convencida de que a comunidade escolar ten moito que facer para facilitar o camiño da igualdade e evitar situacións de rexeitamento cara aos que empezan a saír do armario.

jueves, 5 de mayo de 2011

O colectivo LGTB Milhomes premia á Concellaría de Servizos SociaisO colectivo de lesbianas, homosexual, transexuais e bisexuais "Milhomes" entregou á Concellaría de Servizos Sociais a décima edición do premio Marcela e Elisa. A asociación considera que as actividades de "sensibilización cidadá" emprendidas polo departamento municipal durante os últimos anos fano merecedor do galardón. Entre as iniciativas citadas por Milhomes atópanse o festival Coruña Visible, a celebración do Día do Orgullo Gai, o certame Cinema Visible, a rúa dedicada a Tomás Fábregas e a apertura da oficina de mediación para gais, lesbianas e transexuais.

"Estes e máis temas puntuais son motivos suficientes para ter claro que estamos ante un compromiso destacado", indicou o colectivo por medio dun comunicado. Milhomes defende que o premio á Concellaría de Servizos Sociais non debe levantar sospeitas debido ao seu espírito combativo durante os últimos anos

miércoles, 4 de mayo de 2011

SOCIALCINE CORUÑA2011

BASES DEL CONCURSO DE CORTOS CINEMATOGRÁFICOS
SOCIALCINE CORUÑA2011
Dentro del proyecto Socialcine Coruña2011 la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de A Coruña convoca un concurso de cortos cinematográficos.
La participación en el concurso estará abierta a todas las personas mayores de 18
años, tanto de forma individual como colectiva, sin distinción de nacionalidad, ni
residencia.
Formato: se presentarán dos copias de las obras audiovisuales en formato final de
proyección DVD.
Duración: la duración máxima de las obras no excederá los 10 min.
Número de obras: cada autor podrá presentar cuantas obras desee pero sólo podrá
haber un premio por autor.
Idioma: Las obras deberán presentarse en castellano o gallego. De no ser en esas
lenguas, deberán estar subtituladas en alguna de ellas. Los cortos también podrán ser
mudos.
Música: Ha de ser original o libre de derechos
Propiedad de la obra: Todas las obras inscritas y una copia de cada obra ganadora,
quedarán en propiedad de la organización, que podrá proceder a su exhibición o
difusión en los lugares y horarios que considere oportunos, así como en los medios de
comunicación (incluido Internet) siempre con carácter socio cultural no lucrativo.
Premios: Se establecen las siguientes categorias:
- Primer premio …………. 1000 €
- Segundo premio.………... 600 €
-Tercer premio…………..... 300 €
-Accésit................................100 €
Jurado: estará compuesto por un mínimo de 5 personas:
-Concejala de Servicios Sociales o persona en quien delegue
-Director del Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI) o persona en quien delegue
-Una persona relacionada con el mundo del cine o el audiovisual
-Dos técnicos/as de Servicios Sociales
Una vez hecho público el fallo del jurado, éste será definitivo, sin perjuicio de la posible
subsanación de cualquier defecto de trámite.
Los premiados se comprometen para las proyecciones posteriores a este certámen, a
hacer constar en los títulos de crédito que el corto ha obtenido el premio que
corresponda, del certámen Socialcine Coruña2011, organizado por la concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña.
Presentación de las obras:
Con las dos copias de cada obra debe adjuntarse:
- Fotocopia del DNI
- Ficha de inscripción cubierta. Según el modelo que consta como anexo a estas
bases.
En el exterior de cada una de las dos copias figurará el título, autor y duración de la
obra.
Plazo de presentación:
Hasta el 30 de junio de 2011.
Tanto las copias como la ficha de inscripción, cuyo modelo se adjunta, deberán
estar en poder de la organización antes del día 30 de junio de 2011 para ser admitidas
en el concurso. No se admitirá ninguna obra que se reciba con matasellos posterior a
esa fecha.
La organización agradece, aunque no es obligatorio, que además se adjunten una
fotografía del director/a-realizador/a y algún fotograma del corto para posibles
publicaciones de difusión.
Las obras se enviarán a la siguiente dirección:
Concurso de cortos “Socialcine Coruña2011”
Concejalía de Servicios Sociales
Calle Fernández Latorre, 64-66, Entreplanta
15006 A Coruña
NORMAS GENERALES:
- La organización no se hace responsable de los accidentes e imprevistos que puedan
sufrir las obras, sin embargo, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo.
- La organización se reserva el derecho de admisión a concurso de las obras
presentadas.
- Los/as participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente las presentes
bases, así como la resolución por parte de la organización de cualquier problema no
recogido en éstas.
-La organización no se responsabiliza de los contenidos de las obras proyectadas.
- La ausencia de presentación del DVD, así como de la documentación necesaria para
la participación en el plazo establecido, podrá implicar la inadmisión en este concurso.
-Para cualquier información o aclaración adicional pueden ponerse en contacto con el
servicio 010 del Ayuntamiento de A Coruña.
-Los/as concursantes se responsabilizan de que las obras presentadas no estén
sujetas a ninguna reclamación legal.
-La organización declina toda responsabilidad legal en caso de que el/los cortos
contengan sonido e imágenes de otros autores. Los concursantes serán los
responsables
absolutos del contenido del corto.
-La organización se reserva el derecho de dejar desierta alguna y/o todas las
categorias de premios establecidos en estas bases.
-No podrán participar en el concurso trabajadores/as de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de A Coruña.

lunes, 2 de mayo de 2011

A CONCELLERIA DE SERVIZOS SOCIAIS DE A CORUÑA RECIBE PRÉMIO "MARCELA E ELISA" DO COLECTIVO LGTB MILHOMESA ENTREGA DE PREMIOS TERÁ LUGAR O MÉRCORES 4 DE MAIO NO CAFÉ DE MACONDO NA RÚA SAN ANDRÉS ÁS 20:30 HORAS.

COMUNICADO DE PRENSA. A Coruña 2 DE MAIO 2011
COLECTIVO LGTB DA CORUÑA "MILHOMES"

FALLO DO 10º PREMIO MARCELA E ELISA

Se algún colectivo lgtb de Galicia pode acreditar non someterse a ordenanzas políticas de ningún partido nin esperar deles prebendas persoais, ese é "Milhomes". Por ese motivo, logo de criticar a "destro e sinistro" o deixamento das nosas institucións en materia de dereitos lgtb considerámonos cualificados para emitir o seguinte fallo:

No colectivo LGTB da Coruña "Milhomes", vistas os distintos labores realizados en favor dos homosexuais en Galicia, concluímos que no último ano a Concellaría de Servizos Sociais da Coruña destacou polo seu, cada vez máis completo, programa de visibilización e sensibilización cidadá nunha materia de dereitos lgtb: lesbianas, gais, transexuais e bisexuais.

Festival Coruña Visible,

Celebración do Orgullo Gai,

Festival Cinema Visible en abril,

Aprobación da rúa Tomás Fábregas,

Apertura da Oficina de Mediación LGTB,

Estas e outras accións puntuais son motivos suficientes para ter claro que estamos ante un compromiso destacado. Por todo isto outorgamos á concelleira de Servizos Sociais da Coruña, Silvia Longueira, o Premio Marcela e Elisa na súa décima edición.O acto de entrega celebrarase o próximo día 4 de maio (mércores) no Café de Macondo (A Coruña, Rúa San Andres) ás 20:30 horas.