jueves, 19 de mayo de 2011

PROPOSTAS LGTB DOS SOCIALISTA DE CORUÑAO candidato Socialista a Alcalde Javier Losada e o candidato numero 15 na lista do PSOE Fito Ferreiro presentarón o seu programa electoral socialista en materia LGTB aos grupos LGTB Milhomes, A.L.A.S Coruña e 7 Cores.

PROPOSTAS LGTB DOS SOCIALISTA DE CORUÑA

Potenciaremos o Servizo Municipal de Mediación e Información de Lesbianas, gais, bisexuais e transexuais. Aos poucos iremos dándolle maiores competencia, dotación e que pode traballar transversalmente en toda a administración municipal. Desde este traballásese na educación con charlas en colexios, institutos, a propia administración, sindicatos colectivos e asociacións para normalizar a realidade LGTB. Tamén se realizasen campañas de sobre a diversidade familiar, a diversidade afectivo-sexual e de loita contra a homofobia. Desde este servizo seguirase atendendo ás persoas LGTB para orientarlles sobre as súas dúbidas, así como aos seus familiares e amigos. Traballásese na prevención e orientación dos casos de bullying, homofobia, mobbing... Outras actividades que se farán desde o servizo serán, concursos de relatos en colexios e institutos, concurso de fotografías, charlas, publicación de material diverso de fomento da tolerancia á afectivo-sexualidade e loita contra a homofobia .

Declaracións institucionais os días craves da loita LGTB coa súa publicación en prensa.

Desde o Instituto municipal de emprego traballaremos en cursos para as persoas transexuais xa que debido á súa problemática especial adoitan ter problemas para atopar traballo quedándolles poucas opcións.

Traballar transversalmente no concello a través de plans de formación para erradicar actitudes homofobas latentes e acabar coa linguaxe heterosexista. (exemplo que se pregunte por parella ou conyugue e non por marido ou muller)

Seguiremos traballando na visibilizarían do feito homosexual e transexual póndolle nome LGTB a rúas, prazas, edificios, etc..

Incluirase na programación cultural e social habitual actos e representacións que fomentei o respecto cara á diversidade afectivo-sexual das persoas.

Queremos que A Gran Coruña sexa un punto de referencia para a poboación LGTB de Galicia e do noroeste de Galicia a través das súas políticas LGTB. Realizaremos un festival de música e arte da Diversidade e potenciaremos o Festival de Arte LGTB "CORUÑA VISIBLE" e "CORUÑA CINEMA".

No hay comentarios: