jueves, 15 de abril de 2010

INAGURACIÓN DO SERVICIO DE MEDIACIÓN E INFORMACIÓN LGTB DO CONCELLO DE A CORUÑA


As xentes homosexuais y transexuais de A Coruña e comarca contaran a partir de mañá do servizo de mediación e información LGTB, un servizo que dá un paso mais en favor dos dereitos das persoas lesbianas, gais, transexuais e bisexuais.

O acto sera maña venres 16 de Abril as 19:00 horas. O local atopase na (ex) plaza de Millan Astray, pegado a farmacia. Os esperamos a tod@s alí.

O servizo de MEDIACIÓN E INFORMACIÓN LGTB créase coa finalidade de asesorar a todas aquelas persoas que se acheguen en busca de orientación ou denuncia de casos de homofobia, mobbing ou calquera tipo de problema relacionado coa súa persoa e en relación a cuestións que afecten ó seu “ser” LGTB. A xente poderá contactar por telefono, mediante e-mail ou en persoa. Tamén está dirixido a familiares, amigos, colectivos, etc. Xa que cremos que hai momentos onde OS PAIS E NAIS son as persoas que máis desorientadas se atopan, por elo é interesante poder chegar ata eles.

Tamén se levarán a cabo charlas en institutos e colexios de forma que se combatan as diferentes actitudes homófobas manifestas nos centros de educación por parte do alumnado, ademais de tratar de sensibilizar ó profesorado con respecto a posibles alusións ou comentarios que poidan confundir a seu alumnado. Estas charlas poderanse realizar tamén en calquera tipo de asociación que o solicite, así como sindicatos, facultades, etc. Este servizo porá ademais en marcha campañas sobre “a diversidade afectivo sexual”, “contra a homofobia”…
Cremos que con este SERVIZO, creado polo CONCELLO DE A CORUÑA e A CONCELLERÍA DE SERVICIOS SOCIAIS, dáse un paso pola igualdade real das persoas lesbianas, gais, transexuais e bisexuais e a loita contra a homfobia.

No hay comentarios: