lunes, 8 de noviembre de 2010

XORNADAS LGTB NA UDCA docencia e a aprendizaxe non teñen porque ser algo protagonizado pola pasividade do alumnado. O alumando ten que comprobar que a metodoloxía docente non se esgota en clases presenciais, nas que a intervención do alumnado carece de sentido, tampouco nas aulas nas que ningúen levanta a cachola do folio no que escribe até o cansancio absoluto... Non compre ter como obxectivo a memorización senón a comprensión e a aprendizaxe sign...ificativa. En contra do que debería, o alumnado percibe que só hai un camiño. Por sorte esta percepción está trocando dado que no EEES o alumando é o protagonista da situación de ensino aprendizaxe, non só aprende na aula senón que tamén o fai fóra da mesma, co seu traballo e esforzo. En contra da parcelación da cultura e dos saberes IESGA pretende achegarse ao alumnado da UDC cunha visión transversal aos coñecementos típicamente impartidos somentes entre os muros de cada centro en particular cun obxectivo: achegarse a unha realidade social que xera novos retos e perspectivas, que consideramos só se abordan dende unha superficialidade colectiva e non con toda a intensidade que precisan. Como di a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, “o ensino e a educación é a clave para o respeto dos dereitos, deberes e liberdades humanas”.

No hay comentarios: