lunes, 14 de diciembre de 2009

CONTESTACIÓN DA RAG O GRUPO LGTB DO PSdeG-PSOE O 9 DE DECEMBRO

Estimado Fito:
Agradecemos a vosa observación, e concordamos plenamente co seu contido.
De feito, eu mesmo o día que saíu a noticia na prensa anunciei en
medios de comunicación e na TVG o cambio inmediato da redacción desta
entrada do DRAG, así como dalgunha outra que non se adapta á realidade
da sociedade actual. Mañá enviareille a nova redacción, porque non a
teño aquí neste momento.
Pido desculpas en nome da RAG, que non fixo máis ca seguir o criterio
dos dicionarios máis importantes das linguas da nosa contorna (se
examinas o mellor dicionario do portugués, o Huaiss, ou o Petit Robert
do francés, ou o Zingarelli do italiano, ou calquera outro, verás que
o tratamento é o mesmo que aparecía no DRAG.
Eu ben sei que isto non é xustificación para o que non é correcto,
pero asegúrolle que a RAG está fondamente comprometida co respecto dos
dereitos humanos, dos dereitos dos pobos, dos dereitos dos grupos e
colectivos sociais, e que trata de eliminar das súas obras todo aquilo
que poida implicar discriminación por razón de sexo, de ideoloxía ou
de relixión. O DRAG pretende ser modelo de corrección lingüística,
pero tamén modelo de corrección social. Por iso che reitero as nosas
desculpas, e, como xa che dixen, procedeuse inmediatamente á
corrección de varias entradas do dicionario que eran inapropiadas ou,
cando menos, non acordes coa realidade social actual.
Recibe un cordial saúdo, e agradezo sinceramente a vosa achega.
Manuel González González
Secretario da RAG

No hay comentarios: